čtvrtek 1. ledna 2009

Pravicový extremismus a jeho vliv na LG minoritu. Host Logosu 7. prosince 2008 – PhDr. Miroslav Mareš

První neděle v prosinci 2008 byla v Logosu věnovaná zajímavému a aktuálnímu tématu – přednášce o pravicovém extremismu a jeho vlivu na LG minoritu. Až z Brna přijel náš host Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš z FSS MU. Poprvé v dlouhé historii Logosu jsme museli o přednášce informovat Policii ČR a to pro případ, kdyby na faru do Kobylis zavítali nezvaní hosté z neonacistických řad.

Pan M. Mareš se v úvodu krátce představil a mě zaujalo, že vzešel ze Strany mladých konzervativců , což je přípravka pro budoucí politiky ODS. Jeho pozice není jednoduchá, neboť někteří vášniví příznivci ODS jej obviňují, že není ten správný pravičák, když upozorňuje na extrémní pravicové projevy. Kromě toho mu někteří neonacisté vyhrožují znásilněním!

Svou přenášku začal náš host vymezením politického extremismu a jeho typologií. Pravicový extremismus útočí proti demokracii tím, že usiluje o institucionalizaci nerovnosti, hlavně na základě etnického, rasového či společenského původu. Levicový extremismus útočí na demokracii tím, že absolutizuje rovnost na úkor individuální svobody.Náboženský extremismus útočí na demokracii úsilím o vytvoření teokracie či poškozování lidských práv ve jménu náboženství.

Pravicový extremismus v ČR se dá rozdělit na neonacismus a extremistický nacionalismus, jež může být vázán na autoritářský konzervatismus. K tématům pravicového extremismistického hnutí patří romofobie, antisemitismus, islamofobie, antiimigrantské postoje, antikomunismus a odpor proti levici a také samozřejmě homofobie.

Ve druhé části přednášky jsme se zaměřili na vztah pravicového extremismu k homosexualitě. Pravicové extremistické skupiny mají vztah k menšinové sexuální orientaci ostře negativní, jedná se podle nich o amorální chování, které nepřispívá k reprodukci rasy, Machistické ultrapravicové prostředí vnímá gaye jako zženštilé. I přes tyto postoje se ale mezi neonacisty objevují homosexuálové a to dokonce i na vedoucích postech. Bylo zdůrazněno, že mít homosexuální orientaci neznamená, že člověk nemá předsudky vůči jiným společenských skupinám.

Pro LG minoritu zatím pravicový extremismus neznamenal velkou hrozbu, takže se o něj ani nezajímala a soustředila se na církve, KDU-ČSL, popřípadě na konzervativce z ODS. Agresivita pravicových extremistů na brněnské Queer parade v červnu 2008 zastihla minoritu nepřipravenou a GL skupiny zatím nemají vypracovanou strategii své činnosti, jak proti pravicovému extremismu postupovat.

Autorka: Jana Richterová, leden 2009

Žádné komentáře:

Okomentovat