středa 24. října 2012

Dušičkový Logos ~ 28. 10. 2012 v Brně

Sešli jsme se v milém malém komorním počtu při rozzářených svíčkách. Slávek, varhaník, přinesl (konečně) elektrické varhánky (po Martinově sestře), a tak jsme si mohli zazpívat. Debatovali jsme o podobě listopadového setkání Logosu v Brně, kterým se chceme otevřít naším nejbližším příbuzným a přátelům. Přijdou?

Modlitba sv. Františka z Assisi

Pane, učiň mě nositelem svého pokoje,
abych mohl vnést lásku tam, kde je nenávist,
smíření tam, kde je blud,
jistotu tam, kde je malomyslnost,
světlo tam, kde panuje stín,
radost, kde je smutek.

Pane, učiň, abych toužil více potěšovat,
než být potěšován,
více chápat, než být chápán,
více milovat, než být milován,
neboť, když na sebe zapomínáme, nalezneme se
když odpouštíme, je nám odpuštěno,
a když umíráme, procitáme do života věčného.
Amen

Žádné komentáře:

Okomentovat