úterý 7. května 2013

Jaké bylo setkání Logosu Praha ~ neděle 5. května 2013

Třebaže početná skupina pravidelných účastníků našich setkání tentokrát odjela na víkendovou duchovní obnovu na Slovensko, místa kolem stolu se nakonec zaplnila jako obvykle, takže nás opět bylo téměř 20. Kázání na text Sk 16,23-34 připravil Ondřej Kolář, v rozhovoru jsme se dotkli také prvního čtení: Iz 12,1-6. Oba texty spojuje téma strachu, respektive jeho překonání. Mohli bychom začít otázkou: z čeho mám strach, jaké strachy mě spoutávají a svazují? Jak mě od těchto strachů může osvobodit bázeň před Hospodinem? Co je vlastně „onen den“ z Izaiášova proroctví? Dost možná totéž co „dies illa“ z Requiem, tedy den soudu, s tím ovšem, že nemusí být pro nás jen dnem hrůzy a hněvu, ale dnem, kdy Hospodin svůj hněv odvrátil; dnem chvály, spasení, zpěvu a veselí, podobně jako se v den zemětřesení zaradoval žalářník ve městě Filipis, když s celým svým domem uvěřil v Pána Ježíše a nechal se pokřtít. Dvanáctou kapitolu Izaiáše doporučuji k domácímu čtení a rozjímání! V přímluvné modlitbě jsme mysleli též na ty, kdo se vydali na Slovensko, a těšíme se, že se s námi podělí o své zážitky.

V druhé části nás Tomáš Svoboda a Miloš Vyleťal z hnutí chlapi.cz seznámili s myšlenkami amerického františkána Richarda Rohra a tématem mužské iniciace. Někteří z nás sice vyjadřovali určité pochybnosti, ale téma se jistě setkalo se zájmem a hosté působili velmi sympaticky. Nepochybně stát se zralými muži, kteří si prožili vlastní bezmocnost a uvědomují si své limity, je velkou výzvou a úkolem i pro nás homosexuály.

Setkání mělo příjemnou atmosféru i díky písním, které jsme zpívali s radostí a docela nám to znělo. Výběr, který jsme sestavili před pár měsíci a ladili v Chocni, začíná v praxi fungovat a osvědčuje se!

Žádné komentáře:

Okomentovat