pondělí 2. září 2013

Jaké bylo setkání Logosu Praha ~ 1. září 2013

Při odpolední bohoslužbě se nás tentokrát sešlo opět kolem 15, z toho téměř polovina nových či staronových tváří. Bohoslužbu vedl místní farář Miroslav Erdinger a zabýval se oddílem z evangelia o očištění deseti malomocných. Po jeho závěrečném požehnání následovalo tzv. představovací kolečko, které tu a tam přecházelo v živou debatu.

Opět se objevila poptávka po samostatném setkávání věřících lesbických žen. Jediná přítomná žena, Veronika, vyjádřila přání pokusit se takovou skupinu zorganizovat. Modlíme se, aby se tento záměr do budoucna zdařil.

Diskutovali jsme též o požadavku coming outu pedofilů, který zazněl na okraji nedávného pochodu Prague Pride. Někteří z nás vyjadřovali pochybnosti nad tímto způsobem veřejné prezentace, ale nakonec jsme se shodli, že výraz „pedofilie“ je třeba zbavit společenského stigmatu, protože mnozí, kteří se cítí přitahováni mladšími ročníky, se vůči nim ničeho špatného nedopustili a kladou si legitimní otázku, jak s touto přitažlivostí naložit. Potenciálním nebezpečím pro dítě je např. táborový vedoucí, který si tuto otázku nikdy nepoložil a svůj sklon v sobě nezpracoval. V tomto smyslu společenskou diskusi na téma pedofilie podporujeme - vždyť i mnohé z nás homosexuálů dospívající mládenci nějak přitahují, třebaže jsme si pro život nakonec zvolili dospělé partnery.

Tomáš Adámek

Žádné komentáře:

Okomentovat