neděle 6. října 2013

Jaké bylo setkání Logosu Praha ~ 6. října 2013

Bohoslužbu vedl Ondřej Kolář a zamýšleli jsme se nad textem J 5,1-18 o uzdravení ochrnutého u rybníka Bethesda. Všimli jsme si v něm několika nesrovnalostí.

Za prvé, proč se Ježíš nemocného ptá „Chceš být zdráv?“ Kdopak by nechtěl? Ale být zdráv má své výhody i nevýhody, zdravému člověku už třeba nikdo nebude nosit milodary, ztratí nárok na sociální dávky a bude se muset postarat sám o sebe. Dost možná se na něj s žádostí o pomoc budou obracet i jiní potřební a jiní nemocní.

Za druhé, proč mu následně připomíná „Už nehřeš, aby se nestalo něco horšího“? On toho přece za 38 let své nepohyblivosti asi moc nahřešit nezvládl. Možná to naznačuje, že hřích vězí v člověku hlouběji než v konkrétních skutcích, totiž v jeho životním postoji. U nemocného člověka lze snad jakousi sebelítostivou letargii tolerovat, ale těžko u zdravého. Komu bylo více dáno, od toho bude více požádáno. Kdo dostal od Boha zdraví, musí se nejen postarat sám o sebe, ale pokud možno být užitečný i jiným.

V druhé části programu pokračoval volný rozhovor, ve kterém opět vyvstalo téma pedofile, kterému jsme se věnovali už minule. Třebaže velká část společnosti stále hází homosexuály a pedofily do jednoho pytle, nemůže to být pro nás alibi, abychom se od nich distancovali. Právě proto, že jsme dnes jako homosexuálové přece jen více přijímáni než před pár desítkami let, máme myslet i na ty, kteří přijímáni nejsou, protože tíhnou k mladším ročníkům. Také je chceme vnímat přes jejich jedinečné lidské příběhy a ne přes šablony a schémata. Tím ovšem rozhodně neschvalujeme zneužívání nezletilých a slabších, které je oprávněně stále předmětem trestního práva.

Dozvuky setkání probíhaly téměř už tradičně v restauraci Rodr pár kroků od metra, kam se po odchodu z kobyliské fary odebrala dobrá polovina účastníků.

Tomáš Adámek

Žádné komentáře:

Okomentovat