neděle 14. července 2013

… skrýváš se v našich bližních. Sborová bohoslužba v Praze–Kobylisích ~ 14. července 2013

Účast Logosu při této společné bohoslužbě s kobyliským sborem byla spíše komorní a symbolická, ale i tak se jednalo o milé a svým způsobem i významné setkání. Ondřej Kolář měl vysoce aktuální a vtipné kázání na text z kázání na hoře, Matouš 7,15-23 (o falešných prorocích, kteří se poznají podle ovoce). Prvního čtení z Jeremiáše 7,1-11 se ujal Tomáš Fénix, přímluvnou modlitbu s přihlédnutím k oběma textům připravil Tomáš Adámek. Zde je v podobě, v jaké ve shromáždění zazněla.

Nejtěžší částí modlitby je oslovení. Jak máme oslovit toho, o kterém nic nevíme? Jak oslovit toho, kterého nikdo nikdy neviděl? A tak na chvíli zapomeňme na všechny biblické i tradiční tituly a modleme se: Ty, který jsi skrytý...
… skrýváš se v našich bližních. V příslušnících našich rodin, v těch, které milujeme, v rodičích a dětech, v partnerech a partnerkách; v těch, s nimiž jen tak z nutnosti vycházíme, kteří jsou nám lhostejní, ale i v těch, s nimiž máme napjaté a neurovnané vztahy. Dej, abychom Tě v každém z nich dovedli nalézt. Prosíme tě, vyslyš náš.
… skrýváš se i v těch, kteří jsou nám vzdálenější. V sociálně slabých a vyloučených, v chudých, ale i v bohatých, spravedlivě i nespravedlivě stíhaných nebo držených ve vazbě. Dej, abychom se nepovyšovali. Prosíme tě, vyslyš nás.
… tvé království se skrývá mezi námi, možná blíž než si myslíme. Všechny lidské vlády jsou chvilkové, vratké a nejisté – ty zvolené i ty shora jmenované. Tvá vláda nespočívá v naší volbě, ale v tom, že ty jsi vyvolil nás jako své stvoření. Dej, ať za to umíme být vděčni. Prosíme tě, vyslyš nás.
… i vezdejší chléb je v tomto světě pro někoho nejistý a skrytý, rozděluje se nerovnoměrně a my cítíme, že tak tomu být nemá. Někdy se kvůli tomu zlobíme a obviňujeme tebe, abychom se sami ospravedlnili, protože se nedokážeme rozloučit se svým komfortem a životními jistotami. Uč nás uvažovat alespoň o něco velkoryseji a méně sobecky. Prosíme tě, vyslyš nás.
… skrýváš se před námi, protože i my se před tebou skrýváme. Dej, ať ta naše hra na schovávanou šťastně skončí; nalezni nás, abychom i my tě nalezli. Dej, ať žijeme svůj život před tebou čestně a pravdivě. Prosíme tě, vyslyš nás.
… skrýváš se před námi, protože si na tvé místo stavíme iluze o sobě samých, o své vlastní dobrotě, čestnosti a pravdivosti. Zbav nás těchto iluzí, abychom prohlédli a spatřili aspoň malý kousek toho, co je nám stále ještě skryto. Prosíme tě, vyslyš nás.
… myslíme na to, jak tě od dávných časů oslovovali naši předkové, a zdráháme se ta oslovení opakovat, aby v našich ústech nevyzněla falešně. A v tichém úžasu nasloucháme, jak tě oslovil ten, který měl odvahu vzít na sebe úděl tvého Syna. Nauč i nás modlit se podobně. Otče náš…

Žádné komentáře:

Okomentovat