neděle 12. dubna 2015

Když se věřící gay zamiluje do věřícího heterosexuála


Známe to asi všichni. Každý z nás se snad alespoň jednou v životě zamiloval. Odevzdali jsme srdce člověku a doufali v opětování naší náklonnosti. Ne však vždy se naše snění stane skutečností, a to z mnoha důvodů. Zajisté bychom jich dokázali spoustu vyjmenovat. Jedna nemilá situace může přece jen potkat kohokoliv, a ovlivnit tak osudy lidí v našem okolí ne na jeden měsíc, ale na rok či možná léta. V mnohých lidských životech není snad nic horšího, než když se na půdě farního společenství či kdekoliv jinde zamiluje gay do heterosexuála. Nic netušící heterosexuál se pokouší získat přízeň dívky z farnosti a gay váhá, zda má se svým tajemstvím vyjít na světlo světa.

Pozice gaye ve farnosti byla vždy o něco obtížnější. V častých případech se nepokoušel o vztah s dívkou, aktivně se vyhýbá rozhovorům o soukromí, nebo informace o něm mlží. Úspěšně uniká kdejaké společné akci v rámci společenství, do kterého doposud docházel. Pokud se gay rozhodne svěřit o svých citech právě milované osobě, měl by počítat s jistými riziky. Tento krok by měl pečlivě zvážit. Setkat se může se zavržením, ale také s přijetím. Druhá varianta je samozřejmě pro obě strany přijatelnější. Nicméně může nastat okamžité zpřetržení kontaktů a rozvrácení společenství, ve kterém si věřící gay našel přátele. Nabízí se otázka, jestli je gay může považovat vlastně za přátele, pokud jim nemůže o své osobě svěřit všechny skutečnosti.

Prvním člověkem nabízejícím pomoc ve farnosti by měl být kněz. Měl by to být člověk neprosazující své osobní názory na úkor obecně platných norem v církvi. Ta gaye nezavrhuje, ale naopak se jim snaží podat pomocnou ruku. Kdo jiný než kněz by měl gayovi pomoci a dát najevo naprosté pochopení? Kněz by se mu měl pokusit pomoct, vcítit se do jeho situace a nasměrovat jej správným směrem. Základní otázkou je, zda to dokáže každý kněz. Naopak může dojít k vykázání ze zpovědnice či odmítnutí v pokračování ve svátosti smíření. Je to však správné?

Jestli máte strach svěřit se svému okolí ve farnosti či vašemu faráři, neváhejte využít podané ruky o. Lukáše Engelmanna (absolvent Institutu psychologie na Gregoriánské univerzitě v Římě) z římskokatolické farnosti Ostrava-Třebovice. Z pověření ostravsko-opavského biskupa je právě o. Lukáš duchovní oporou věřících gayů a leseb naší diecéze. České země na tom nejsou ještě tak špatně, pokud jedna z jejich diecézí má ustanoveného římskokatolického kněze pro pastoraci LGBT komunity. Chvalme za to Boha a patrony Čech, Moravy a Slezska!

Modlitba: Bože, Tys posiloval svatého mučedníka Víta, aby Ti zachoval svou věrnost a už v mladistvém věku dosáhl koruny vítězství; na jeho přímluvu dávej i v dnešní době mladým lidem odvahu a sílu, aby svým životem směřovali k Tobě. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Žádné komentáře:

Okomentovat