středa 13. června 2012

Logos s Martinem C. Putnou ~ 10. 6. 2012 v Brně

Minulou neděli jsme se už po šesté v tomto roce sešli v klubovně YMCA ke společné modlitbě a sdílení našich názorů a zážitků. Naše duchovní pastorka farářka Martina Kadlecová rozjímala na setkání Ježíše s Nikodémem.

Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. (Jan 3:5)

Po společné modlitbě, ve které mohl každý z nás přednést, co měl na srdci, jsme přivítali červnového hosta Martina C. Putnu. V nakladatelství Torst co nevidět vyjde jeho další knihaKřesťanství a homosexualita. Pokusy o integraci. Logos je vlastně také pokusem o integraci křesťanství a homosexuality v českém prostředí, proto pro nás budou příklady ze zahraniční inspirativní. Diskuse se točila kolem tématu gay křesťanského aktivismu v Česku. Tomáš Fénix připravuje obsáhlejší referát ze setkání (tak jako bývalo v Logosu dobrým zvykem.)

Anotace ke knize M. C. Putny (zdroj: Torst)

Martin C. Putna: Křesťanství a homosexualita. Pokusy o integraciO nové knize Martina C. Putny napsal religionista Ivan O. Štampach ve svém odborném posudku: "Kniha se opírá jak o desítky dobře dokumentovaných položek literatury vyjadřující homosexuální a křesťanské postoje, tak o práce odborníků (teologů, historiků, sociologů, antropologů, etnologů apod.) k tomuto tématu. Autor s jistou mírou zdravé opatrnosti ukazuje v rozporu s oficiálními autoritami římskokatolické a jiných křesťanských církví, ale v kritické návaznosti na Bibli a tradici, jakož i na křesťanské dějiny, že lze dávat přednost stejnému pohlaví a být křesťanem. Nevyslovuje však kategorické soudy, nýbrž spíše ukazuje různá řešení. Návrhy skupin, směrů a jednotlivých aktivistů či teoretiků pouze neregistruje. Hodnotí je aspoň implicite, tím, že je dává do souvislosti a že domýšlí jejich řešení do důsledků." Martin C. Putna (* 1968) se odborně zabývá různými aspekty vztahu kultury a náboženství. Vydal mj. knihy Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918 (Torst 1998), Órigenés z Alexandrie. Kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím (Torst 2001), Česká katolická literatura v kontextech 1918–1945 (Torst 2010), Obrazy z kulturních dějin americké religiozity (2010), Václav Havel. Duchovní portrét v rámu české kultury 20. století (2011) a několik dalších monografií. Přednáší na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Žádné komentáře:

Okomentovat