úterý 21. srpna 2012

K pastoraci homosexuálních osob. Otevřený dopis

Logos ČR a další signatáři adresují tento dopis představitelům církví v ČR. Podpisy jsme sbírali na stánku při Prague Pride 2012. Pokud máte zájem podepsat také vy náš dopis, můžete tak učinit vždy před nebo po bohoslužbě v kostele Martina ve zdi na Martinské ulici v Praze.

Vážení představitelé církví a náboženských obcí v České republice,
my, níže podepsaní členové občanského sdružení Logos a jejich přátelé, podporujeme úsilí věřících gayů a leseb o integraci do společnosti, církví a náboženských obcí.
Uvědomujeme si, že současné postoje církví k homosexualitě jsou rozmanité, od vstřícných přes zdrženlivé až po vyloženě nepřátelské. Oceňujeme postoj těch z nich, které věřícím gayům a lesbám vycházejí vstříc a poskytují jim duchovní zázemí, a přejeme si rozšíření tohoto přístupu i do dalších církví. Proto vás žádáme, abyste v rámci své působnosti pověřili jednoho nebo více pastoračních pracovníků, jejichž úkolem bude zprostředkování komunikace mezi vaší církví či společenstvím a společenstvími homosexuálních věřících.

Duchovní cesty homosexuálních osob jsou rozdílné. Někteří z nich se jen obtížně smiřují se svou homosexuální orientací a hledají duchovní oporu, možná i naději vyléčení ve svém nelehkém zápasu. Pomoc v tomto hledání by měla být úkolem pastoračních pracovníků, kteří by měli k osobním potřebám homosexuálních osob přistupovat s velkou vnímavostí a citlivostí. U těch, kteří jsou skutečně Bohem povoláni k celibátu, by měl pastorační pracovník pomoci toto povolání objevit a dále upevnit. Těm, kteří jako svůj ideál vnímají spořádaný rodinný život a touží po dětech, by měl být pastorační pracovník rovněž moudrým průvodcem.

Jsou zde však také věřící gayové a lesby, pro něž je ideálem pevný homosexuální svazek založený na sdílení hlubších, zejména duchovních hodnot, jelikož ideál celibátu nebo rodinného života považují pro sebe za nedosažitelný. Někteří z nich se v souladu se svou vírou a svědomím snaží žít v zodpovědných stejnopohlavních partnerských vztazích, zatímco jiní takový vztah teprve hledají nebo po něm jen touží. Pastorační pracovník by měl i těmto lidem pomoci hledat jejich místo v církevním společenství a ocenit jejich specifická obdarování.

Konečně se na vás obracíme s žádostí, abyste poctivě reflektovali působení homosexuálních duchovních, kněží či pastorů v křesťanských církvích. Nedávno odhalené případy zneužívání mladistvých pověst církve nesporně závažným způsobem poškodily, stejně tak ji ale poškozují unáhlené závěry těch církevních představitelů, kteří ze všech homosexuálních duchovních dělají potenciální viníky. Máme naději, že homosexuální věřící včetně duchovních nechtějí být zdrojem pohoršení, ale platnými členy svých společenství, která jejich službu s rostoucí otevřeností přijímají jako dar od Boha.

Zůstáváme v pevné důvěře ve vaše moudré vedení a laskavou odpověď.

V Praze dne 15. srpna 2012

Žádné komentáře:

Okomentovat